EDUCACIÓ MUSICAL ESPECIAL

La música és un dels canals més efectius per transmetre emocions i expressar sentiments d’una manera universal. A més, posseeix multitud de propietats terapèutiques tant a nivell emocional, físic, cognitiu com conductual, que la fan molt útil per a la formació i desenvolupament en persones amb una discapacitat motora o intel·lectual.

Anys d’experiència ens ha demostrat la capacitat i sensibilitat que desenvolupen aquestes persones al tocar instruments millorant notablement la motricitat, la coordinació i l’equilibri ajudant-los a ser més receptius, expressius i sobretot descobrir el món musical a les seves mans.

A l’escola, fa molts anys que treballem amb alumnes amb necessitats especials a través de la pràctica instrumental. El que es pretén amb aquestes sessions és que l’alumne/a interactui amb el professor/a per mitjà d’un apropament empàtic que el convidarà a realitzar diferents activitats com explorar l’instrument, improvisar lliurement, elaborar diàlegs sonors de “preguntes-respostes” rítmiques i/o mèlòdiques, imitar estructures musicals simples,… D’aquesta forma, es potencien les habilitats comunicatives que ajudaran a l’alumne a relacionar-se amb el món dels sons i el ritme, alhora que permetrà connectar-se i sincronitzar-se amb l’activitat musical.