MODERN JAZZ

Partint de la base de la tècnica del ballet clàssic, introduïm moviments de lliure expressió i estètica corporal amb acompanyament musical.

La col·locació correcta i l’alineament del cos és important i, entre altres coses, ens serveix per evitar futures possibles lesions. Treballem buscant un centre ferm que ens facilita l’estabilitat i el control del propi cos utilitzant el terra com a punt de suport, a nivell horitzontal i vertical. Entrenem la memòria a l’hora de recordar exercicis i coreografies.

Aprenem a través de la creativitat, el ritme, la imaginació, la coordinació i la relació del cos amb l’espai i el temps.

El modern jazz és un estil de dansa que es practica a totes les edats des de petits/es, passant per adolescents i adults/es.

HORARI: Dilluns 17.30-19.00h